Welkom

Onlangs is de handelsnaam Service en Adviesbureau Vogel komen te vervallen en is vervangen door Bas Vogel en wel om de volgende redenen:

  1. Een eenmansbedrijf / freelancer hoort / hoeft geen bedrijfsnaam te hebben. Wanneer je het bedrijf belt krijg je één persoon, geen boekhouder, directeur of derde medewerker maar gewoon hem.
  2. Ik ervoer dat ik, wanneer ik in de website over mijzelf schreef, dit in de derde persoon deed hetgeen vaak wat bevreemdend aanvoelt.
  3. Sinds 1 november j.l. ben ik werkzaam bij Mourik, Groot-Ammers en zijn de freelance activiteiten gereduceerd tot neven inkomen.
  4. Als laatste: behoefte aan duidelijkheid betekent één naam.

De bedrijfsactiviteiten zijn dus gereduceerd maar nog steeds beschikbaar. Je kunt mij inzetten bij het oplossen van ICT problemen en vragen om advies en ondersteuning bij persoonlijke ontwikkeling.