Bas Vogel

is sinds 2007 een eenmansbedrijf, werkend in het gebied van beheer en onderhoud van weg- en waterbouwkundige constructies (van voetgangersbruggetjes in parken tot de grote stormvloedkeringen).

Mijn werkzame leven ben ik gestart als onderzoeker / inspecteur bij het bekende Applus+ / RTD in Rotterdam hetgeen mij veel ervaring bood in inspecties, directievoering en het opstellen van onderhoudsadviezen.

Uit interesse in ICT heb ik mijzelf door middel van zelfstudie ontwikkeld in Databases. Mijn eerste grote project was het opstellen van een risico gestuurd onderhoud-beheerspakket voor de kunstmestfabriek Yara te Sluiskil. Vervolgens ben ik voor Vialis het pakket Ultimo gaan optimaliseren, nu met het oog op de daar gehanteerde probabilistische methode. Een kort project liep snel uit op enkele jaren. Een en ander heeft zich door ontwikkeld tot 70% van mijn werkzaamheden.

Doch, om mijn binding met de civiele wereld niet te verliezen blijf ik inspectie- en advies projecten aannemen.

Specialisaties:

  • Database ontwerp (MS Access / SQL / Sharepoint / PowerApps)
  • Functioneel beheer Ultimo
  • Inspectie en advies beheer en onderhoud civiele constructies

Vrije tijd:

Mijn vrije tijd breng ik graag door in de natuur met mijn Fujifilm X-T3 voor mijn conditie en om mooie plaatjes te schieten.