De Site lokaal ontwikkelen

Het is natuurlijk leuk je website zelf te ontwikkelen maar naar iedere aanpassing de bestanden naar een WebServer te moeten FTP-en en dan de browser verversen is op de duur een beetje vervelend.

Nu had ik al een Localhost draaien op mijn Mac maar de laatste update van OS X (Big Sur) gooide roet in het eten. Daarom weer eens slim geGoogled en gesleuteld aan systeembestanden.

Om die wijzigingen te onthouden (en omdat wellicht een ander ook zin heeft in een eigen lokale WebServer), benoem ik hieronder de benodigde wijzigingen:

Werken met vim

<user> % sudo vi <de filename> 

File: /etc/apache2/httpd.conf

Wijzig regel 184 van A) - naar B)
A) #LoadModule userdir_module libexec/apache2/mod_userdir.so
B) LoadModule userdir_module libexec/apache2/mod_userdir.so

Regel 186
A) #LoadModule rewrite_module libexec/apache2/mod_rewrite.so
B) LoadModule rewrite_module libexec/apache2/mod_rewrite.so

Regel 187
A) #LoadModule php7_module libexec/apache2/libphp7.so
B) LoadModule php7_module libexec/apache2/libphp7.so

Regel 255
A) DocumentRoot "/Library/WebServer/Documents"
B) DocumentRoot "/Users/<user-name>/Sites"

Regel 256
A) <Directory "/Library/WebServer/Documents">
B) <Directory "/Users/<user-name>/Sites"> 

Regel 277 
A) AllowOverride None
B) AllowOverride All

Regel 520
A) #Include /private/etc/apache2/extra/httpd-userdir.conf
B) Include /private/etc/apache2/extra/httpd-userdir.conf

File /etc/apache2/extra/httpd-userdir.conf

Wijzig regel 16 van A) naar B)
A) #Include /private/etc/apache2/users/*.conf
B) Include /private/etc/apache2/users/*.conf

Apache Stoppen, Starten en testen

sudo apachectl stop
sudo apachectl start
sudo apachectl restart
sudo apachectl configtest

Redirecten via .htaccess

RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME}\.php -f
RewriteRule ^(.*)$ $1.php [NC,L]

RewriteRule ^<some-dir>/([^/]*)$ <other-dir>/index.php?art=$1 [L,QSA]
ErrorDocument 404 /404.html
Options -Indexes -MultiViews

Vanzelfsprekend zijn site-kritische gegevens niet weergegeven.
Succes gewenst, wanneer je ook een eigen Localhost gaat opzetten.

Bastiaan Vogel is opgeleid als Civiel Ingenieur, heeft een uitgebreide ervaring als Inspecteur, Adviseur Beheer en Onderhoud en Asset Management Systems. Werkt sinds 2007 als zelfstandige bij diverse organisaties zoals Rijkswaterstaat en Aannemers. Sids enige tijd is zijn diensten pakket uitgebreid met fotografie. In zijn vrije tijd speelt Bastiaan muziek (cello/trombone/shakuhachi)