Bas Vogel Logo

Straatfotografie 

EVRM Article 10

Fotograferen (van mensen) op straat

23-2-2021 | Bas Vogel

Sinds enige tijd houd ik mij weer meer bezig met fotografie. Een van de leukere onderdelen daarvan is Straatfotografie. De kern van Straatfotografie is het vastleggen van mensen in hun dagelijkse omgeving, liefst in leuke, opvallende, bijzondere of zelfs genante situaties. Niets mooier dan een mooi doorleefd frontaal portret.

Terwijl het op vakantie zo normaal lijkt, voelt het hier soms wat vreemd: recht op een onbekende aflopen en deze pontificaal vast leggen. Maar ook stiekem 'from the hip' geschoten kan op negatieve reacties leiden terwijl het in de Straatfotografie zeer gebruikelijk is. De meest gehoorde opmerking: 'je moet eerst toestemming vragen!' - maar van poseren krijg je van die saaie foto's.

Nu houd ik zelf niet van stiekem noch van confrontatie. Daarom ben ik maar eens in de wetboeken gedoken om te zien wat daar beschreven staat, wat acceptabel is en wat verboden.

Wettelijk gezien mag er blijkbaar veel: op straat/in de openbare ruimte is fotograferen volledig toegestaan. Alleen het vervolgens publiceren is aan regels gebonden. Uit de wetteksten:

Ten aanzien van die eerste bullet: een verbod op filmen zou belemmerend werken voor overheid, politie en veiligheidsdiensten. De stad hangt vol camera's en je kunt er gevoegelijk van uit gaan dat je ieder moment wordt vastgelegd. Niemand die hierover klaagt terwijl juist bij vast geïnstalleerde camera's dit duidelijk aangegeven moet zijn.

Gedragsregels

Op basis van onderzochte literatuur heb ik voor mijzelf de volgende gedragsregels bepaald:

Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met ondergetekende:
Bas Vogel - tel: 0652 585 503 - email: info@basvogel.nl.

Bronnen