Protonmail

Wie durft er te zeggen dat hij/zij privacy belangrijk vindt wanneer hij/zij de gewone e-mail gebruikt? E-mail die op iedere server gelezen kan worden, onderschept kan worden, gelezen door iedereen met een wachtwoord voor je e-mail account en de inhoud opgeëist kan worden door een willekeurige overheid?

Ik heb hier over nagedacht en in het verleden PGP (Pretty Good Privacy) en GPG (de GNU versie) gebruikt. Helaas betekent PGP/GPG dat de tegenpartij, de ontvanger ook PGP/GPG moet hebben geïnstalleerd en gebruiken. Maar de meeste mensen vinden het ophalen, installeren en veilig opslaan van publieke- en privé sleutels lastig of begrijpen het niet. Kortom: te veel romslomp.

Dus gaan contracten, privé- en werkafspraken en wat dies meer zij gewoon over de reguliere e-mail. Gelezen door Google, Microsoft, Apple en zo veel anderen.

Vandaag ontdekte ik Protonmail: een versleutelde e-mail service die het beheer van sleutels uit handen neemt, gratis voor kleine aantallen e-mails en gevestigd in het onafhankeliljke Zwitserland. Wanneer echter toch met PGP/GPG gecommuniceerd moet worden is een uitwisseling hiermee mogelij. Mijn publieke sleutel: My Public Key.

Omdat Proton Mail gewoon zonder gepruts in de browser of via een telefoon-app werkt, net als Gmail of Hotmail maar dan zonder de reclames, vermoed ik dat hier minder weerstand tegen is en plaats ik voortaan mijn Proton e-mail adres bas.vogel@protonmail.com en een link naar deze dienst onder mijn uitgaande e-mails

Bastiaan Vogel is opgeleid als Civiel Ingenieur, heeft een uitgebreide ervaring als Inspecteur, Adviseur Beheer en Onderhoud en Asset Management Systems. Werkt sinds 2007 als zelfstandige bij diverse organisaties zoals Rijkswaterstaat en Aannemers. Sids enige tijd is zijn diensten pakket uitgebreid met fotografie. In zijn vrije tijd speelt Bastiaan muziek (cello/trombone/shakuhachi)