Adviseur Civiel

Zelfportret Bas Vogel

Bas Vogel is sinds 2007 een eenmansbedrijf, werkend in het gebied van beheer en onderhoud van weg- en waterbouwkundige constructies (civiele kunstwerken – van voetgangersbruggetjes in parken tot de grote stormvloedkeringen).

Mijn werkzame leven ben ik in 1988 gestart bij de diverse ingenieursbureau’s als ontwerper wegen en onderzoeker. Voor het eerst thuis voelde ik mij bij het bekende Applus+ / RTD in Rotterdam. Hier heb ik het vak van onderzoeker / inspecteur pas echt geleerd. Hier deed ik ook ervaring op met directievoering en het opstellen van onderhoudsadviezen.

Kandelaarbrug

Uit interesse in ICT heb ik mijzelf door middel van zelfstudie ontwikkeld in Databases (MS Access). Mijn eerste grote project was het opstellen van een risico gestuurd onderhoud-beheerspakket voor de kunstmestfabriek Yara te Sluiskil. Vervolgens ben ik voor Vialis het pakket Ultimo gaan optimaliseren met het oog op de daar gehanteerde probabilistische ontwerpmethode. Een kort project liep snel uit op enkele jaren.

Een en ander heeft zich doorontwikkeld tot 70% van mijn werkzaamheden: data analyse, ontwerpen van databases en functioneel beheerder van het Onderhoudsmanagement systeem Ultimo.

Toch, om mijn binding met de civiele wereld niet te verliezen (en eerlijk gezegd ook voor mijn conditie) blijf ik inspectie- en advies projecten aannemen. Zo ben ik al weer 5 jaar adviseur kunstwerken bij Mourik voor het project Meerjarig Onderhoud Rijkswegen West Nederland Zuid.

Specialisaties:

Ontwikkeling

Als een mens zich niet ontwikkelt, staat hij stil. Daarom ben ik niet bang een project aan te pakken waar ik mij verder kan ontwikkelen. Een van die projecten is de fotografie.

Vrije tijd:

Mijn vrije tijd breng ik graag door in de natuur en speel ik trombone in de locale fanfare.