PowerApps Inspectie Tool Update

De PowerApps Inspectie Tool is bijgewerkt op basis van de NEN 2767-4 en ervaringen van het laatste inspectie-project.

Met de tweede versie Inspectie Tool in PowerApps is een project uitgevoerd waarbinnen 80 kunstwerken (bruggen in de gemeente Lansingerland) zijn geïnspecteerd.

Hierbij zijn we tegen een aantal beperkingen van PowerApps aan gelopen:

PowerApps download zijn werk-data in één keer en borduurt daarop voort. Wanneer twee mensen gelijktijdig in de App werken en toevallig op het zelfde moment een volgnummer (bijvoorbeeld foto ID) aan willen maken, kunnen dubbele waarden voor komen. Dat is niet wenselijk.

Ik de vorige App gebruikte ik de samenvatting van een onderdeel als referentie van foto’s. Wanneer je vervolgens later de kenmerken van een Element of Gebrek wijzigt raak je de referenties bij de foto’s kwijt en moet je ook in die in de Excel lijst bijwerken. Dit levert veel kans op verlies van data of fouten.

Nieuwe opbouw

Daarom is een nieuwe versie gemaakt met de volgende kenmerken:

  • Ieder item (Kunstwerk/Element/Gebrek) krijgt een eigen GUID (Global Unique Identifier). Hierdoor komen dubbelingen in bijvoorbeeld Foto ID’s niet meer voor.
  • Sub-onderdelen worden gerelateerd aan de bovenliggende GUID, niet aan de samenvatting. Hierdoor kunnen kenmerken gewijzigd worden zonder de relatie te verliezen.
  • Gebreken worden direct aan de Decompositie items gehangen, niet aan een inspectie.
  • Per gebrek wordt de Inspecteur en de Inspectie datum vast gelegd.
  • Per foto wordt een Object- en Decompositie- of Gebrek referentie vast gelegd.
  • Per Object kan een foto worden genomen die wordt getoond in de Objectenlijst.
Update scherm
Update scherm object details

Met alle plezier kom ik deze PowerApp demonstreren en toelichten.
Desgewenst is een proef-account beschikbaar zodat u deze zelf kunst testen.