Blog

P5.js oefening

Een mens moet blijven leren!
Op dit moment neem ik JavaScript / P5.js onder handen.
Hieronder een aantal resultaten van mijn eerste oefeningen in JavaScript met de P5.js bibliotheek.

Sparcles

Game of Life

Eerder al schreef ik Conway’s Game of Life wiki al als oefening in Visual Basic in Excel denkend dat ik dan handig gebruik maak van de cel-structuur binnen Excel. Maar de minimale refresh rate is dan 1 seconde en feitelijk zit je iedere generatie te wachten.

Onlangs trof ik het YouTube kanaal The Coding Train aan waarin Daniel Shiffman uitgebreid het ontwerp van animaties en spellen uit legt.
Snel, duidelijk en vooral vrolijk.

Rede voor mij om ook hier eens in te duiken – JavaScript beter te leren en dus die P5.

P5.js is een JavaScript bibliotheek die speciaal gemaakt is om beeld dynamisch te genereren. Loops hoef je zelf niet aan te brengen, P5 loopt al met 60 frames per seconde – tenzij je ‘m zwaarder belast.
Een leuke oefening en leerzaam.

Rechten en plichten bij Straatfotografie

Of: het fotograferen van mensen op straat.

Wat zijn je rechten en plichten als straatfotograaf?

Sinds enige tijd houd ik mij weer meer bezig met fotografie. Een van de leukere onderdelen daarvan is Straatfotografie. De kern van Straatfotografie is het vastleggen van mensen in hun dagelijkse omgeving, liefst in leuke, opvallende, bijzondere of zelfs genante situaties. Niets mooier dan een mooi doorleefd frontaal portret.

Terwijl het op vakantie zo normaal lijkt, voelt het hier soms wat vreemd: recht op een onbekende aflopen en deze pontificaal vast leggen. Maar ook stiekem ‘from the hip’ geschoten kan op negatieve reacties leiden terwijl het in de Straatfotografie zeer gebruikelijk is. De meest gehoorde opmerking: ‘je moet eerst toestemming vragen!’ – maar van poseren krijg je van die saaie foto’s.

Nu houd ik zelf niet van stiekem noch van confrontatie. Daarom ben ik maar eens in de wetboeken gedoken om te zien wat daar beschreven staat, wat acceptabel is en wat verboden.

Wettelijk gezien mag er blijkbaar veel: op straat/in de openbare ruimte is fotograferen volledig toegestaan. Alleen het vervolgens publiceren is aan regels gebonden. Uit de wetteksten:

 • Het filmen/fotograferen op de openbaren weg en in openbare ruimten is toegestaan tenzij het tegendeel van overheidswegen nader kenbaar is gemaakt.
 • Men hoeft, indien gebruik wordt gemaakt van een met de hand vastgehouden camera, een ander niet te waarschuwen voordat hij/zij in beeld is.
 • Een eenmaal genomen foto is eigendom van de fotograaf en behoeft niet verwijderd te worden (ook al wens de geprortreerde dit pertinent).
 • Ten aanzien van publicatie en verspreiding kan sprake zijn van de privacywet, portretrechten of zelfs de AVG. Weging hiervan vindt hooguit achteraf plaats.

Ten aanzien van die eerste bullet: een verbod op filmen zou belemmerend werken voor overheid, politie en veiligheidsdiensten. De stad hangt vol camera’s en je kunt er gevoegelijk van uit gaan dat je ieder moment wordt vastgelegd. Niemand die hierover klaagt terwijl juist bij vast geïnstalleerde camera’s dit duidelijk aangegeven moet zijn.

Gedragsregels

Op basis van onderzochte literatuur heb ik voor mijzelf de volgende gedragsregels bepaald:

 • Ik zal fotograferen met open visier – u mag zien dat ik er ben.
 • Wanneer de gelegenheid er is zal ik vooraf toestemming vragen doch niet ten koste van de spontane, mooie momenten.
 • Wanneer ik publicatie overweeg zal om contactgegevens worden gevraagd.
 • De meeste foto’s dienen ter eigen ontwikkeling – slechts een enkele zal terecht komen op mijn eigen website of wellicht facebook. Hierbij rekening houdend met de gevoelens/belangen van de geportretteerde.

Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met ondergetekende:
Bas Vogel – tel: 0652 585 503 – email: info@basvogel.nl.

Bronnen

 • EVRM  (Europees Verdrag tot Bescherming van Rechten van de Mens)
  Artikel 10.1: Een ieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen.

  Onderdeel hiervan is het recht op vrije nieuwsgaring: het actief en passief verwerven van informatie. Onderdeel hiervan is het recht op vrije nieuwsgaring.
 • Nederlandse Grondwet
  Artikel 7: Verijheid van van meningsuiting.

  .1 Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

  .2 De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisieuitzending.

  .3 Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
 • IVBPR  (Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten)
  Artikel 19.2: Een ieder heeft het recht op vrijheid van meningsuiting; dit recht omvat mede de vrijheid inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook te garen, te ontvangen en door te geven, ongeacht grenzen, hetzij mondeling, hetzij in geschreven of gedrukte vorm, in de vorm van kunst, of met behulp van andere media naar zijn keuze.
 • AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens) 
  Wanneer een persoon in een foto zonder veel moeite kan worden geïdentificeerd, dan is dit een persoonsgegeven en is de AVG van toepassing. In een overzichtsfoto iedereen afgaan is echter ondoenlijk. Bij een uitgesneden portretfoto is dit kritischer. Vervolgens verwijst de AVG naar bestaande Privacy wetgevingen.
 • De Rooij Fotografie – Wat mag wel/niet
 • Lila – fotograferen op straat

Games of Life

Update!: nieuwe versie in P5.js

Om mijzelf iets bedrevener te krijgen in Excel en met name het gebruik van Macro’s en VBA, heb ik mijzelf het doel gesteld twee bekende Cellulaire Automata in Excel te programmeren.

Het bijkomend voorbeeld: die cellen bestaan al in Excel, de benodigde kleuren ook. Alleen de logika komt in het VBA script.

Conway’s Game of Life

De bekendste van de twee is Game of Life waarmee John Conway wilde aantonen dat een paar simpele regels een proces kunnen genereren dat bijna op leven lijkt.
Die regels zijn:

 • Een veld is gevuld met levende en dode cellen.
 • Wanneer een levende cel zich naast geen of een levende cel bevindt, dan is deze eenzaam en gaat dood.
 • Wanneer een levende cel zich naast 2 of 3 levende cellen bevindt voelt het zich goed en blijft leven.
 • Wanneer een dode cel grenst aan precies 3 levende cellen, dan komt deze tot leven.
 • Wanneer een cel grenst aan 4 of meer levende cellen blijft of gaat deze dood.
 • De levende cellen worden getoond door deze een contrasterende kleur te geven.

Mijn toevoeging in deze:

 • De omvang van het speelveld is aanpasbaar.
 • Het aantal generaties is te kiezen.
 • De levende cellen worden kleurrijk getoond.
Game of Life in MS Excel

Download deze Game of Life

Langdon’s Ant Game

Een spel met nog eenvoudigere regels: The Ant Game (het mieren-spel) met de volgende regels:

 • In een Cel op een bord bevindt zich een mier.
 • Deze mier heeft een richting.
 • In iedere cyclus beweegt de mier zich een cel in zijn richting.
 • Wanneer de nieuwe cel neutraal is, draait de mier zich naar links.
 • Wanneer de nieuwe cel gekleurd is, draait de mier zich naar rechts.
 • Deze mier gaat dus niet dood maar loopt over zijn eigen lijnen

Mijn toevoeging in deze:

 • De omvang van het speelveld is aanpasbaar.
 • Het spel kan met meerdere mieren (1 – 10) gespeeld worden.
 • Het aantal Cycli is te kiezen.
 • De sporen van de mieren hebben meerdere kleuren.

Langton’s Ant Game in MS Excel

Download deze Ant Game

Oefening

Deze spellen zijn geschreven als oefening in XLS en VBA en kunnen als zodanig beschouwd worden. Je bent vrij om deze te Downloaden, te gebruiken, aan te passen en te distribueren.

De Games draaien op VBA script. Daarom moeten Macro’s geaccepteerd worden.

Dat gezegd hebbende, een berichtje (mail / telefoon) wordt zeer geapprecieerd.

Enjoy!!

PowerApps Inspectie Tool Update

De PowerApps Inspectie Tool is bijgewerkt op basis van de NEN 2767-4 en ervaringen van het laatste inspectie-project.

Met de tweede versie Inspectie Tool in PowerApps is een project uitgevoerd waarbinnen 80 kunstwerken (bruggen in de gemeente Lansingerland) zijn geïnspecteerd.

Hierbij zijn we tegen een aantal beperkingen van PowerApps aan gelopen:

PowerApps download zijn werk-data in één keer en borduurt daarop voort. Wanneer twee mensen gelijktijdig in de App werken en toevallig op het zelfde moment een volgnummer (bijvoorbeeld foto ID) aan willen maken, kunnen dubbele waarden voor komen. Dat is niet wenselijk.

Ik de vorige App gebruikte ik de samenvatting van een onderdeel als referentie van foto’s. Wanneer je vervolgens later de kenmerken van een Element of Gebrek wijzigt raak je de referenties bij de foto’s kwijt en moet je ook in die in de Excel lijst bijwerken. Dit levert veel kans op verlies van data of fouten.

Nieuwe opbouw

Daarom is een nieuwe versie gemaakt met de volgende kenmerken:

 • Ieder item (Kunstwerk/Element/Gebrek) krijgt een eigen GUID (Global Unique Identifier). Hierdoor komen dubbelingen in bijvoorbeeld Foto ID’s niet meer voor.
 • Sub-onderdelen worden gerelateerd aan de bovenliggende GUID, niet aan de samenvatting. Hierdoor kunnen kenmerken gewijzigd worden zonder de relatie te verliezen.
 • Gebreken worden direct aan de Decompositie items gehangen, niet aan een inspectie.
 • Per gebrek wordt de Inspecteur en de Inspectie datum vast gelegd.
 • Per foto wordt een Object- en Decompositie- of Gebrek referentie vast gelegd.
 • Per Object kan een foto worden genomen die wordt getoond in de Objectenlijst.
Update scherm
Update scherm object details

Met alle plezier kom ik deze PowerApp demonstreren en toelichten.
Desgewenst is een proef-account beschikbaar zodat u deze zelf kunst testen.

Inspectie bruggen Lansingerland

Ook als je een mooie inspectie App hebt als deze: Inspectie Tool in PowerApps, dan blijft het nog een hele klus om alle beloofde bruggen ook echt langs te lopen.

Onlangs hebben wij een project bruggen-inspectie uitgevoerd in de gemeente Lansingerland.

Om de bruggen te vinden hebben we gebruik gemaakt van een Google-Maps kaart met markers voor alle bruggen waarbij de kleur van de markers wijzigt wanneer deze zijn geïnspecteerd.

Google Maps kaart met markers
Google Maps kaart met markers

PowerApps Inspectie Tool Update

De PowerApps Inspectie Tool op basis van de NEN 2767-4 is bijgewerkt.

Na de eerste versie Inspectie Tool in PowerApps in Portrait mode bestaat deze nu ook in Landscape mode. Alles aangaande een Kunstwerk staat nu in één scherm evenals dat aangaande een inspectie.

Scherm Kunstwerk Details
Scherm Kunstwerk Details

Daar waar mijn eerste versie Inspectie Tool in Powerapps nog een 80 á 100 uur bouwtijd in beslag nam, behoefde de tweede slechts 16 uur. PowerApps: natuurlijk een stijle leercurve maar in ben benieuwd hoe snel en gecompliceerd de volgende zal zijn; met als voornemen deze te baseren op de CDB (Common Database Service) in plaats van Excel.

NEN 2767-4 Inspectie Tool in PowerApps

Mijn werkzame leven kun je globaal in twee termen vatten:

 • inspecteur van civiele constructies,.
 • ontwikkelen en beheren van databases.

Mijn liefde voor Databases begon ooit met Microsoft Access omdat je zo mooi visueel de tabellen kon verbinden en queries maken. Later bekeek je de SQL en zo leerde ik ook de kern van SQL databases. Over de jaren heen heb ik diverse beheerspakketten gemaakt voor inspectie resultaten en bedrijfsprocessen.

Ook voor mijn inspectie activiteiten zou ik graag een digitale mobiele inspectie tool gebruiken. Echter, de bestaande inspectie Apps voldoen vaak niet omdat zij:

 • te duur zijn,
 • niet flexibel genoeg zijn,
 • de decompositie niet vooraf in te voeren is,
 • niet rechtstreeks met een bestaand OMS gekoppeld kan worden,
 • de export niet direct verwerkbaar is.

Ik heb inspectie tools gebouwd in MS Access maar deze werden nooit portable omdat deze alleen op Windows draaien. Zodoende heb ik een kleine duizend inspecties uitgevoerd met behulp van MS Excel op een veel te kleine tablet. Oh, wat wenste ik die goede App.

MS Power Apps

PowerApps Logo

Maar onlangs ontdekte ik de Microsoft PowerApps. Een onderdeel van de Office 365 familie. Het zware programmeerwerk is door Microsoft verricht en met betrekkelijk eenvoudige commando’s kun je je eigen toepassing ontwikkelen die zowel werkt op de tablet (iOS en Android), de telefoon als op de PC in iedere browser.

Inmiddels is de eerste functionele App gecreëerd: een inspectie tool die voldoet aan de NEN 2767-4 norm, functioneert zoals je denkt en resulteert in handzame Excel lijsten.
Screenshots vind je onder aan de pagina.

Vanzelfsprekend kan deze inspectie tool naar uw wensen worden aangepast of een geheel tailor made exemplaar worden ontwikkeld, toegespitst op up wensen.

Kenmerken

 • lijsten per Kunstwerk, Decompositie, Inspectie en Gebreken,
 • de decompositie is on the fly aan te maken of vooraf in te voeren,
 • een onbeperkt aantal gebreken kan worden aangemaakt,
 • bij iedere stap kunnen foto’s worden toegevoegd, die op de OneDrive worden opgeslagen,
 • de GPS locatie van het kunstwerk kan met een druk op de knop worden ingevoerd,
 • het resultaat zijn overzichtelijke Excel lijsten met decompositie, gebreken en foto’s.

Vereiste Office 365 abonnementen:

 • Office 365 Business Essentials,
 • Office 365 Business Premium,
 • Office 365 Education (-Plus),
 • Office 365 Enterprise E1 / -E3 of -E5.

Beperkingen:

 • De PowerApps functioneren binnen uw bedrijfs-Office 365 omgeving,
 • Iedere gebruiker moet binnen die omgeving zijn geregistreerd,
 • De Office 365 kosten zijn per maand per gebruiker,
 • Mensen buiten uw bedrijfsomgeving kunnen deze PowerApp niet gebruiken.

Om mobiel te werken heb je verder nog een tablet met 4G verbinding nodig of maak je een hot spot van je telefoon.

Screenshots

De AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

We ontvangen momenteel veel e-mails met verzoeken om goedkeuring van het opslaan van adres- en persoonsgegevens. Dit terwijl veelal de goedkeuring al een keer gegeven is (door het plaatsen van een vinkje, het invullen van je e-mail adres of het drukken op een knop).

Deze verzoeken zijn ingegeven door de nieuwe AVG. Deze houdt in dat wanneer persoonsgegevens systematisch en/of geautomatiseerd verwerkt worden, dit goed gedocumenteerd en opvraagbaar moeten zijn. Overtreding van deze verordening kan een boete opleveren, oplopend tot 20 miljoen euro.

Onder bepaalde voorwaarden gaat dit niet op: vrijgaven van medische gegevens, verzekeringen, banken zal niet gebeuren. Maar een instelling als de KvK die jouw gegevens aan iedereen verkoopt, die zal het nog lastig krijgen.

Om niet mee te hoeven doen met het e-mail bombardement zal ik volstaan met het volgende:

 • Bas Vogel slaat niet meer gegevens van u op dan nodig voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Dat wil zeggen: een naam, telefoon nummer, e-mail adres en eventueel facturatie gegevens.
 • Bas Vogel zal geen geautomatiseerde correspondentie verzenden, ieder eventueel contact is gericht en zal vertrouwelijk worden gevoerd.
 • Opvragen van persoonlijke data zal neer komen op een dump van het adresboek in mijn telefoon.

Ultimo

De laatste weken weer goed bezig geweest met:

 • Aangepaste workflows voor het uploaden van documentatie
 • Verbeteren van decomposities van de Stormvloedkeringen

Fijn wanneer een pakket zo duidelijk is.

En voor hen die zich met Markdown bezig houden: de code voor een Image Link:

[![Alt text](Image file name )](https://link target/)

Van SAB Vogel naar Bas Vogel

Onlangs is de handelsnaam Service en Adviesbureau Vogel komen te vervallen. Deze is vervangen door Bas Vogel en wel om de volgende redenen:

 • Een eenmansbedrijf / freelancer hoort / hoeft geen bedrijfsnaam te hebben!
 • Ik ervoer dat ik, wanneer ik in de website over mijzelf schreef, dit in de derde persoon deed hetgeen vaak wat bevreemdend aanvoelt.
 • Wanneer ‘wij’ gebeld worden is er maar één die op neemt.
 • Als laatste: behoefte aan duidelijkheid betekent één naam.

De bedrijfsactiviteiten zijn niet gewijzigd en nog steeds beschikbaar.

U kunt mij inzetten bij vraagstukken over Beheer en Onderhoud Civiele Techniek en ondersteuning in de ICT.