De AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

We ontvangen momenteel veel e-mails met verzoeken om goedkeuring van het opslaan van adres- en persoonsgegevens. Dit terwijl veelal de goedkeuring al een keer gegeven is (door het plaatsen van een vinkje, het invullen van je e-mail adres of het drukken op een knop).

Deze verzoeken zijn ingegeven door de nieuwe AVG. Deze houdt in dat wanneer persoonsgegevens systematisch en/of geautomatiseerd verwerkt worden, dit goed gedocumenteerd en opvraagbaar moeten zijn. Overtreding van deze verordening kan een boete opleveren, oplopend tot 20 miljoen euro.

Onder bepaalde voorwaarden gaat dit niet op: vrijgaven van medische gegevens, verzekeringen, banken zal niet gebeuren. Maar een instelling als de KvK die jouw gegevens aan iedereen verkoopt, die zal het nog lastig krijgen.

Om niet mee te hoeven doen met het e-mail bombardement zal ik volstaan met het volgende:

  • Bas Vogel slaat niet meer gegevens van u op dan nodig voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Dat wil zeggen: een naam, telefoon nummer, e-mail adres en eventueel facturatie gegevens.
  • Bas Vogel zal geen geautomatiseerde correspondentie verzenden, ieder eventueel contact is gericht en zal vertrouwelijk worden gevoerd.
  • Opvragen van persoonlijke data zal neer komen op een dump van het adresboek in mijn telefoon.

Van SAB Vogel naar Bas Vogel

Onlangs is de handelsnaam Service en Adviesbureau Vogel komen te vervallen. Deze is vervangen door Bas Vogel en wel om de volgende redenen:

  • Een eenmansbedrijf / freelancer hoort / hoeft geen bedrijfsnaam te hebben!
  • Ik ervoer dat ik, wanneer ik in de website over mijzelf schreef, dit in de derde persoon deed hetgeen vaak wat bevreemdend aanvoelt.
  • Wanneer ‘wij’ gebeld worden is er maar één die op neemt.
  • Als laatste: behoefte aan duidelijkheid betekent één naam.

De bedrijfsactiviteiten zijn niet gewijzigd en nog steeds beschikbaar.

U kunt mij inzetten bij vraagstukken over Beheer en Onderhoud Civiele Techniek en ondersteuning in de ICT.