Ultimo

De laatste weken weer goed bezig geweest met:

  • Aangepaste workflows voor het uploaden van documentatie
  • Verbeteren van decomposities van de Stormvloedkeringen

Fijn wanneer een pakket zo duidelijk is.

En voor hen die zich met Markdown bezig houden: de code voor een Image Link:

[![Alt text](Image file name )](https://link target/)