Van SAB Vogel naar Bas Vogel

Onlangs is de handelsnaam Service en Adviesbureau Vogel komen te vervallen. Deze is vervangen door Bas Vogel en wel om de volgende redenen:

  • Een eenmansbedrijf / freelancer hoort / hoeft geen bedrijfsnaam te hebben!
  • Ik ervoer dat ik, wanneer ik in de website over mijzelf schreef, dit in de derde persoon deed hetgeen vaak wat bevreemdend aanvoelt.
  • Wanneer ‘wij’ gebeld worden is er maar één die op neemt.
  • Als laatste: behoefte aan duidelijkheid betekent één naam.

De bedrijfsactiviteiten zijn niet gewijzigd en nog steeds beschikbaar.

U kunt mij inzetten bij vraagstukken over Beheer en Onderhoud Civiele Techniek en ondersteuning in de ICT.

Bastiaan Vogel is opgeleid als Civiel Ingenieur, heeft een uitgebreide ervaring als Inspecteur, Adviseur Beheer en Onderhoud en Asset Management Systems. Werkt sinds 2007 als zelfstandige bij diverse organisaties zoals Rijkswaterstaat en Aannemers. Sids enige tijd is zijn diensten pakket uitgebreid met fotografie. In zijn vrije tijd speelt Bastiaan muziek (cello/trombone/shakuhachi)