Van SAB Vogel naar Bas Vogel

Onlangs is de handelsnaam Service en Adviesbureau Vogel komen te vervallen. Deze is vervangen door Bas Vogel en wel om de volgende redenen:

  • Een eenmansbedrijf / freelancer hoort / hoeft geen bedrijfsnaam te hebben!
  • Ik ervoer dat ik, wanneer ik in de website over mijzelf schreef, dit in de derde persoon deed hetgeen vaak wat bevreemdend aanvoelt.
  • Wanneer ‘wij’ gebeld worden is er maar één die op neemt.
  • Als laatste: behoefte aan duidelijkheid betekent één naam.

De bedrijfsactiviteiten zijn niet gewijzigd en nog steeds beschikbaar.

U kunt mij inzetten bij vraagstukken over Beheer en Onderhoud Civiele Techniek en ondersteuning in de ICT.